Ibrahim Baylan: Replik till Jan Thavenius, Skola och samhälle

När S.O.S. inledde höstens publiceringar och utlovade genomgångar av de olika partiernas skolpolitik uppmanade vi också partiföreträdare att skriva svarsartiklar. Den ende som hittills hörsammat vår uppmaning är Ibrahim Baylan, socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor. Baylan skriver om Jan Thavenius´artikel som handlade om socialdemokraternas skolpolitik.

Jan Thavenius pekar ut tre områden som centrala för vår skolpolitik: jämlikhet, utbildning för jobben och medborgerlig bildning. Det sistnämnda har ibland hamnat i skymundan när politiken allt mer har kommit att fokusera på jobb och tillväxt, men står likafullt i centrum för våra utbildningsambitioner. Ett tydligt exempel på det är vårt förslag om en obligatorisk gymnasieskola och att alla gymnasieprogram ska ha en bred och gemensam kunskapsbas. Det handlar både om att jobben i dag kräver en gymnasieexamen, och om att det är betydelsefullt för allas aktiva deltagande i samhällslivet.

Det jag framförallt tar med mig från Jan Thavenius förtjänstfulla analys av vår skolpolitik är beskrivningen av vår strävan mot en mer jämlik skola. Thavenius skriver att de flesta av de förslag som förs fram direkt eller indirekt handlar om en jämlikare skola. Det är en prioritering som jag är stolt över.

Tyvärr går utvecklingen i den svenska skolan åt fel håll. Kunskapsresultaten sjunker, både vad gäller antalet behöriga elever till gymnasieskolan och jämfört med andra länder. Sverige har också tappat den tidigare tätpositionen när det gäller likvärdig skola – ojämlikheten i den svenska skolan ökar. Det är resultatet av åtta år med en högerregering som konsekvent har prioriterat skattesänkningar och privatiseringar framför investeringar i skolan.

Att öka jämlikheten i skolan är inte bara rätt i sig, det leder också till högre kunskapsresultat. OECD har gång på gång betonat att de skolsystem som presterar högst kunskapsresultat också är de mest jämlika.

För oss ska skolan vara hjärtat i det jämlika samhället. Därför går vi Socialdemokrater till val på att investera i:

  1. Mindre klasser och tidiga insatser. Vi vill investera i mindre klasser i lågstadiet, och i fler speciallärare och specialpedagoger. Det ger lärarna mer tid med varje elev – både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som behöver få mer stimulans för att nå än längre.
  1. Skickliga lärare. Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. Vi vill höja läraryrkets attraktivitet genom investeringar i lärares lön, fler karriärvägar, kompetensutveckling och mindre administrationen. Samtidigt vill vi höja kraven och kvaliteten i lärarutbildningen.
  1. Jämlik skola. Resurser ska fördelas efter behov. Vi kommer investera stora statliga resurser i de skolor som har tuffast förutsättningar så att alla skolor blir bra skolor. Dessa skolor ska få resurser för att kunna attrahera lärare genom högre lön. Vi kommer avskaffa läxrut och satsa på läxhjälp för alla barn. Elever i årskurs 6-9 som halkar efter ska också få chansen att komma ifatt genom att gå i sommarskola.
  1. Stoppa vinstjakten i skolan. Ingen vinstdrivande skola ska kunna göra vinst genom att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten. Resurserna ska redovisas på enhets- och koncernnivå, en offentlighetsprincip ska råda och personalen ska ha meddelarfrihet. Riskkapitalbolag hör inte hemma i en långsiktig verksamhet som skolan.

(Ibrahim Baylan (S) är utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott)

One Comment on “Ibrahim Baylan: Replik till Jan Thavenius, Skola och samhälle

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »