Ingegerd Wärnersson: Vinstdrivna skolor kan stoppas

Den senaste tidens avslöjande om en rad olika brister i de fristående skolorna visar den absurda situation svensk skola befinner sig i. Men än mer absurt är politikernas oförmåga eller vilja att stoppa denna utveckling. Jag är en av dem som är ansvarig för det första statliga stödet till en fristående skola. De visioner som då fanns hos riksdagens utbildningsutskott är milsvidder från hur det ser ut idag. Om det endast är ideologi som får styra och inget sunt förnuft är risken att det gamla militära talesättet råder: ” Stämmer inte kartan med verkligheten så gäller kartan.”
En framkomlig väg i detta låsta läge kan vara ett Moratorium för nystartande av friskolor under till exempel 5 år. Då kan man åtminstone stoppa ytterligare överetablering av gymnasieskolor. Samtidigt ska tydliga krav på kvalitetshöjande åtgärder mot en likvärdig skola genomföras. Kraven bör vara de samma för såväl den kommunala som den fristående skolan. De skolor som ej klarar kraven får stängas.
Politikernas uppgift bör vara att svara på varför Sverige behöver vinstdrivande skolor i bolagsform. Efter 5 års moratorium ska även frågan ställas om det behövs fler fristående skolor eller räcker det med dem som vi redan har.
Det är min övertygelse att vinstdrivna skolor kan stoppas och att inte fler fristående skolor behövs. Det handlar endast om vilja och kraft för att verka för en likvärdig skola, där ingen ställs utanför. Att säja usch och fy i efterhand när media avslöjar det ena eländet efter det andra visar endast på inkompetens och brist på handlingskraft.

Ingegerd Wärnersson var Socialdemokratisk skolminister 1998 -2002. (Red.)

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »