Jan Thavenius: JB-affären

JB-affären kommer att bli den avskräckande bilden av privatskolerörelsen i Sverige. För några veckor sedan fick 15000 elever besked att deras skola ska läggas ner eller säljas. Det markerade slutet på John Bauer-skolornas tid på marknaden.

Hösten 2000 startade en man det första John Bauer-gymnasiet. Tre år senare hade ett stort antal nya skolor startats. Den nya skolkoncernen var landets största med cirka 8000 elever och 700 miljoner i omsättning. Mannen som dragit igång det hela utsågs till årets entreprenör och koncernen till årets varumärke. Under åren 2005 till 2008 tog han och hans medarbetare ut 190 miljoner i vinst. Genom en intern uppgörelse skaffade de sig ytterligare 360 miljoner. Strax därefter såldes allt till det danska riskkapitalbolaget Axcel. Alla som hade varit med de åtta åren blev rejält rika.

Den nya ledningen lanserade ”det entreprenöriella lärandet”. Det innebar enligt Skolinspektionen som varit ute och tittat på verksamheten att undervisningen bedrivs i långa lektionspass som domineras av självstudier”. I Dagens Nyheter (130601) skrev Annika Ström Melin:

”För ett år sedan levererade Skolinspektionen förödande kritik. Granskningen rörde nio av JB-koncernens gymnasieskolor och i Jönköping ansågs problemen vara särskilt allvarliga. Studieresultaten var usla och det mesta av det som borde utmärka en bra skola saknades: bibliotek, systematiskt kvalitetsarbete, trygghet och studiero.

Att både lärare och elever sedan dess har flytt är inte märkligt. När JB:s gymnasium i Jönköping läggs ned är det därför snarast ett gott tecken. Det bedrövliga är att elever som trodde att de valt en bra skola får betala priset för ett pedagogiskt misslyckande.”

Nu sedan Axcel tagit ut 250 miljoner i vinst och så sent som 2011 hade ett eget kapital på 229 miljoner, har JB begärt sig i konkurs. Det innebär att den statliga lönegarantin träder in och JB slipper betala lön och skatter under uppsägningstiden.(Se artiklar i Dagens Arena A och Dagens Arena B)

Pengar till verksamheten fanns av allt att döma men ”undervisningskonceptet” var underkänt och framtiden lockade inte med stora vinster. Dags att ta hem pengarna och lägga ner.

I dag (DN 130613) meddelar Skolinspektionen att 30 av 36 skolor funnit intressenter som vill ta över. Om Inspektionen inte godkänner alla ansökningar är det bara konkursförvaltaren som kan bedriva verksamhet till hösten.

Affär är affär men mycket lite skola.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »