Jan Thavenius: PISA:s svarta hål

1900:

”We should not forget that the things outside the schools matter even more than the things inside the schools.”

Michael Sadler (1861-1943), professor och ”champion of the public school system”

________________________________________________________

1970:

“Education cannot compensate for society.”

Basil Bernstein (1924-2000), innehavare av Karl Mannheim Chair of the Sociology of Education, London

________________________________________________________

1983:

“A report card on public education is a report card on the nation. Schools can rise no higher than the communities that support them.”

Ernest Boyer (1928-1995), Commissioner of Education, USA

________________________________________________________

2010:

“Unequal societies have unequal education systems and unequal outcomes”

Robin Alexander, Professor of Education at the University of York and Chair of the Cambridge Primary Review Trust

________________________________________________________

2012:

“if an education isn’t ‘good and true’ then we must seek explanations in our society as well as our schools”

Robin Alexander

________________________________________________________

2013

“I industriländerna finns det ett svagt negativt samband mellan PISA-resultat och mått på ekonomisk framgång och social välfärd”

Svein Sjøberg, professor em. i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo

 

One Comment on “Jan Thavenius: PISA:s svarta hål

  1. “Another current opposition is that said to exist between the intellect and the emotions. […] Thus we have the spectacle of professional educators decrying appeal to interest while they uphold with great dignity the need of reliance upon examinations, marks, promotions and emotions, prizes, and the time-honored paraphernalia of rewards and punishments. The effect of this situation in crippling the teacher’s sense of humor has not received the attention which it deserves.” (John Dewey, 1916 p. 208)

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »