Jan Thavenius: Politiken och privatintresset

”JB:s förre vd Anders Hultin spelade en nyckelroll i att driva igenom skolpengs- och friskolesystemet. Nu får hans ideologi mothugg av verkligheten” skriver Kent Werne i ”Dagens Arena”.

Han berättar att Anders Hultin var med i ett samtal om ”det fria skolvalet” i ABF-huset i Stockholm nyligen. Och han kommer att figurera i kommande marknadsföringar av systemet med fristående skolor. Den 18 november håller Friskolornas riksförbundet ett möte med rubriken “20 år med fritt skolval. Succé eller flopp?”. Redan i inbjudan ger man svaret: “Idag, när friskolorna verkat i drygt 20 år, går 16 % av landets elever i friskolor inom grundskola och gymnasieskola en utveckling som kan ses som en succé”. Var det inte det som skulle diskuteras? Kanske inte för det ges också ett annat svar på varför det är en succé: “Med en allt större mångfald av skolor kan fler elever hitta den skola som passar dem.” Men det är dessa två påståenden som med rätta ifrågasatts i flera år nu. Har mångfalden blivit större och i så fall vad är det för mångfald? Vad är det för elever som har möjlighet att hitta den skola som passar dem och vad händer med de andra?

Under åren 1991 till 1994 var Anders Hultin sakkunnig på Per Unckels utbildningsdepartement och där var han en av dem som låg bakom skolpengs- och friskolereformen. Efter valförlusten 1994 var han med och grundade Friskolornas Riksförbund och Kunskapsskolan. Han arbetade på ett utbildningsföretag i London ett tag och förra året blev han vd på det nu konkursade JB-företaget. Numera driver Hultin ett antal avknoppade JB-gymnasier under varumärket ”Fria läroverken”.”

Så ser samarbetet mellan politiken och privatintresset allt oftare ut.

One Comment on “Jan Thavenius: Politiken och privatintresset

  1. Privatiseringen var nödvändig efter den offentliga skolans totala kollaps, där vi släppte ut ar med streck i språk och matte, till och med blivande riksdagsledamöter. De privata skolorna väljs av alla med omdöme och producerar bättre resultat för mindre skattepengar, skolpengen som blir vinst hos dem försvinner bara i det socialistiska svarta hål de offentliga utgör. Vi är också av med boendesegregationen genom det fria skolvalet, förr kom vi aldrig i kontakt med “överklassen”.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »