Jan Thavenius: Skolan och bolagiseringen

När kritiken av privatiseringarna av skolan började hårdna, dök det upp många förvånade ansikten. Det hade vi ingen aning om! Det hade vi aldrig kunnat tro! Man tjänar tydligen stora pengar på privata skolor. Vi ville inte skapa en marknad där aktörerna bara kan göra vinster men inte riskerar några förluster. Vi trodde att ideella föreningar och föräldrakooperativ skulle starta små fristående skolor runt om i landet. Inte stora koncerner och internationella riskkapitalbolag. Vi trodde på pedagogiskt engagerade medborgare inte vinstmaximerande och skatteplanerande chefsekonomer.

Antingen for dessa politiker och debattörer med osanning – de visste mycket väl vad som skulle hända – eller också var de gravt okunniga. De hade bara behövt läsa Colin Crouch bok Commercialisation or citizenship. Education policy and the future of public services som kom för tio år sen för att få sig en rejäl tankeställare om vad kommersialiseringen av skolan kunde leda till.

Crouch summerar 90-talets forskning och reder ut skillnaden mellan de kommersiella drivkrafterna och samhällsgemenskapens (public service) behov. De går aldrig att förena och kommersialiseringen kommer att förstöra de kvaliteter som hör samman med en gemensam sammanhållen skola. Det betyder inte att den skolan inte behöver utvecklas och förbättras men det kan inte ske genom att släppa in kommersiella krafter.

Colin Crouch skriver bland annat:

Det är särskilt intressant att notera hur det växer fram företag som är specialiserade på att skaffa sig statliga kontrakt och att söka dessa kontrakt över en vid sektor av verksamheter ­– för att ta ett konkret exempel, Serco, ett företag som tillverkar system för missilförsvar och inspekterar skolor. Uppenbart har sådana företag inget expertkunnande och därför inget substantiellt värde som de kan tillföra ett nytt fält som utbildning.

One Comment on “Jan Thavenius: Skolan och bolagiseringen

  1. Ja, i takt med att det offentliga skolväsendet går sin Golgatagång, är det inte konstigt att andra aktörer tar över. Skolväsendet i Sverige blir inte bättre om man förbjuder privata bolag, inte heller om fler blir privata men däremot om dess styrning återtas av staten. Då blir det möjligt att påverka en huvudman i stället för två. Om den offentliga skolan förbättras, blir privata alternativ mindre intressanta. Men det är väl inte möjligt förrän världen genomlidit ett nytt stort krig så att marknaden åter har behov både av utbildad och outbildad arbetskraft. Om några överlever vill säga.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »