Jan Thavenius: Skolkommissionen

Sveriges utbildningsminister tillsätter nu en oberoende skolkommission. Det är Pisa-ledningen inom OECD som kommer att utse de bästa internationella forskarna, säger Björklund. Den kommissionen kommer ta några månader att tillsätta och sedan kommer OECD att bedöma den slutgiltiga analysen.

Det ska bli spännande att se vilka som kommer med i den kommissionen. Blir det också forskare som är kritiska till OECD och PISA? Kommissionen ska vara oberoende sägs det. Varför ska OECD i så fall ha sista ordet? Finns det någon överordnad pedagogisk expertis inom OECD? Organisationen kommer gärna med sådana förslag som att länder ska öka löneskillnaderna, minska de offentliga utgifterna, öka arbetslösheten, sänka sjuk- och handikappersättningar. Hur värderingsfritt och oberoende är det? När OECD senast (2008) gav råd till den norska skolan handlade de om att göra skolan bättre genom att stänga små skolor, öka klassernas storlek, sätta in fler test, publicera skolornas och lärarnas resultat, lägga resultaten på elevtester till grund för lärarnas löner och framför allt att inte lägga mer pengar på utbildningen.

 

 

 

 

 

 

3 Comments on “Jan Thavenius: Skolkommissionen

  1. Det låter inte som att artikeln tycker att det är så ‘spännande’ som den säger. Onekligen har OECD sin bakgrund i en form av ekonomism och tillväxtänkande men organisationen har visat sig kunna komma upp med andra och mer positiva analyser och utgångspunkter, tex i sin stoa Equity- granskning. Låt oss vänta och se nu, när det ändå är bestämt att drt ska ske.
    En något mer öppen och produktiv attityd finns på bloggen skoloverstyrelsen.se

  2. Jag har i sin tid varit involverad i den danska PISA debatten.OECD är en organisation för att kontrollera den politiska utvecklingen via den ekonomiska, vilket ju är en infallsvinkel som någon, men inte den utbildningsvetenskapliga.Det lyckas dem att köpa expertis då ock då, men mest är det tjänstemän som är ” their masters voices “. Det trista är att en kolossal massa administrativa data, som underbygger politisk propaganda för en neolib reform, som hela tiden spelar på komparativa rangordningar som ersättning för vetenskapliga analyser, citeras av ALLA hela tiden som den absoluta sanningen: ” såsom PISA undersökningen har visat, så…”. Sverige har länge ikke riktigt varit med , heller ikke Frankrike och England, det är mest US och de asiatiska tigrar samt Finland.Det har ingen betydelse vilka som officeren skall betala, det hela är perfekt förutsägbart.Upp till kamp kära lärare och forskare !

  3. Det ena utesluter inte det andra, men vad man framför allt borde ha gjort från regeringshåll är att intervjua ett stort antal fd lärare om skälen till varför de slutade, och försöka eliminera dessa orsaker för verksamma och blivande lärare. Läget nu är istället att då man som fd lärare söker upp dem för att berätta detta, har de varken tid eller intresse att lyssna på sådant.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »