Jan Thavenius: Världsomfattande protest mot PISA

The Guardians webbsida den 6 maj publicerade 83 professorer och skolledare från tolv länder världen över ett öppet brev till PISA:s chef Andreas Schleicher. I brevet protesterar de mot det inflytande PISA- testen fått och de effekter de har på undervisningen i deltagarländerna. Bland annat kritiserar de att testen snedvrider skolans mål, minskar lärarnas frihet och professionella utrymme, stressar både skolor, lärare och elever och lockar till kortsiktiga kvicka fixar. PISA:s grundbult, den ensidiga inriktningen på utbildningens ekonomiska mål, är något man vill ändra.

I en lång rad av sådant som de anser att ingen skolreform kan bortse från finner man att:

”ingen reform kan bortse från viktiga omständigheter utanför skolvärlden, av vilka ett lands socioekonomiska ojämlikhet är den viktigaste. I många länder har ojämlikheten ökat dramatiskt de senaste femton åren. Det förklarar det vidgade gapet mellan rika och fattiga som inga utbildningsreformer, hur sofistikerade de än är, kan göra något åt”

De som skrivit under uppropet har också en lång lista med konstruktiva förslag på hur PISA skulle kunna förbättras och utvecklas. Ett av dem är att inte hålla på och testa vart tredje år utan ge tid åt eftertanke och förbättringar. Inget nytt PISA 2015.

2 Comments on “Jan Thavenius: Världsomfattande protest mot PISA

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »