Johan Elmfeldt: Låt våra lärare i Kultur, medier och estetik få fullständig legitimation!

År 2001 sjösattes en lärarutbildning som medgav stora friheter för lärosätena att utforma den utifrån egna omvärldsanalyser. I Malmö kunde vi då konstatera att den allt mer påtagliga medialiseringen ställer krav på förmågan att kunna hantera de kombinationer av text, bild och ljud som digitaliseringen möjliggör. Dessutom menade vi att denna förmåga också handlar om estetik i betydelsen gestaltning av kunskaper i olika ämnen och ämnesområden. För att kunna åstadkomma en längre tids studier med denna inriktning byggde vi vad vi kallade ett huvudämne som fick namnet Kultur, medier och estetik (KME). Vi såg KME som ett sätt att möta de behov som vi menade en modern och nyskapade lärarutbildning måste och ska möta. För att få ut en lärarexamen var det dock nödvändigt att kombinera huvudämnet med ett eller flera sidoämnen, t ex inriktade mot undervisning i matematik, naturvetenskap eller svenska.

Hela konstruktionen av huvudämne och sidoämne var helt och hållet i enlighet med de krav som lagar och förordningar då ställde på lärarutbildning. När alliansregeringen tillträdde för snart åtta år sedan togs enligt vallöften initiativ för att komma tillrätta med vad som ansågs var de stora problemen i skola och lärarutbildning: kunskapsnivån och läraryrkets status. Det handlade om att stärka ämneskunskaperna och 2011 infördes en ny lärarutbildning och krav på lärarlegitimation. Ett huvudämne som KME hamnade då i kläm, eftersom det handlade om något bredare och samtidigt mer specialiserat än gängse skolämnen. Det ledde till att när våra examinerade studenter ansökte om legitimation så hamnade de i en överbelastad myndighets, dvs. Skolverket, grottekvarn av ansökningar och bedömningar av ämneskompetens. De hamnade i en situation som orsakats av alltför snabba politiska beslut som inte lämnade utrymme för nytänkande.

De av våra studenter, och det finns liknande fall på flera andra lärosäten, som nu hamnat i limbo, ska naturligtvis få den fullständiga legitimation som de så väl förtjänar! De har med framgång genomfört och avslutat sina studier helt i enlighet med alla krav och bestämmelser. Nu måste Utbildningsdepartement och Skolverket tillsammans se till så att kan de kan arbeta som de engagerade lärare som svensk skola så väl behöver.

Johan Elmfeldt Docent, dekan Fakulteten för lärande och samhälle Malmö Högskola

One Comment on “Johan Elmfeldt: Låt våra lärare i Kultur, medier och estetik få fullständig legitimation!

  1. Läare skall givetvis inte ha behörighet utöver de ämnen de behärskar. Även användning av datorer i multimediasammanhang fordrar vidare kunskap än tekninken för att vara meningsfull. Om man kan språk och är bildbar behövs ingen utbildning i användning av ordbehandling etc. Men utan språk är ordbehandlare lika meningslös, som Excel för rena humanister.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »