Kommentar på kommentarer

Som en del läsare av S.O.S. kanske märkt, så har redaktionen sedan årsskiftet förändrat eller, kanske riktigare uttryckt, infört en kommentarspolicy. I korthet går ut den ut på att kommentarer begränsas till 200 ord och att detta begränsade ordval ska styras av konstruktiv dialog och god ton.

Jag upplever personligen, med anledning av att det nu är min redaktörsperiod, att policyn fungerar bra. Kommentarstrådarna är mer konstruktiva och – en viktig, men oförutsedd bieffekt – håller sig till ämnet för den ursprungliga artikeln. Långa kommentarer (och här talar jag generellt om kommentarsfält) tenderar ofelbart att dra iväg åt alla möjliga olika håll, men ofta i samma riktning som kommentarsskribentens eviga käpphäst är på väg. Det är trots allt lite nedslående att som artikelförfattare läsa skenbara instämmanden och beröm, som egentligen bara är en ursäkt från den kommenterandes sida att ge ord åt helt egna tankar om ett annat, angränsande ämne.

Tyvärr kan jag nog inte säga att jag själv genom mina år i nätdebatter alltid föregått som ett föredöme med gott omdöme. Kanske desto större anledning att som redaktör för S.O.S. axla ett ansvar för en kommentarsfältdebatt där inlägg blir långa utlägg, som leder bort från ämnet (ibland kanske rentav i en hätsk ton).

Jag skulle alltså, vis av skada och erfarenhet, vilja uttrycka några fromma förhoppningar till presumtiva kommentatorer:

  • Håll dig till ämnet för artikeln och håll dig gärna kort.
  • Försök sätta dig in i artikelförfattarens åsikter (eller åsikterna hos den du debatterar med i kommentarsfältet) och inte tillskriva denne tankar som inte framgår av texten ifråga.
  • Om än i affekt, undvik slentrianmässig användning av ord som “flummigt”, “naivt”, “okunnigt” när du kommenterar. Ibland tjänar sådana ord ett syfte, men oftast inte.

Här är den kommentarspolicy S.O.S tillämpar, sammanfattad i tre meningar. I sig alltså föredömligt kort och koncis.

Kommentarer begränsas till 200 ord. Håll en god och konstruktiv ton även när du argumenterar emot i sakfrågor. Personangrepp är inte tillåtet.

Slut på predikan

Björn Kindenberg

3 Comments on “Kommentar på kommentarer

  1. Förstår grundtanken även om jag finner det lite ironiskt att “de refuserades forum refuserar inlägg”. Har själv inte upplevt situationen så illa, å andra sidan lusläser jag inte allt. En teknisk fråga: Hur vet en ifall ens inlägg inte passerar censuren? Försvinner det eller ligger det kvar med “awaiting moderation”?

    • Det inlägg du syftar på (som alltså var för långt) ligger kvar. Återkom med ett kortare inlägg, så kan jag godkänna det. /Björn

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »