Roger Bodin: Lärarna och vinsterna

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har nyligen lämnat sina remissyttranden angående SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, det vill säga Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Lärarförbundet hänvisar i sitt yttrande till ett kongressbeslut om att vinstuttag aldrig får gå före elevernas lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö. Med hänvisning till Skollagen 1 kap 4 §: ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”, menar man att om dessa mål uppnås blir möjligheten att göra vinst i skolsektorn minimal.

Lärarförbundet skissar i sitt yttrande på ett förslag till nytt, mer socioekonomiskt finansieringssystem som, om det införs, kommer att göra det svårare att göra stora vinster på skolområdet. Men med ett sådant nytt finansieringssystem på plats kan man tänka sig att på något sätt reglerar möjligheterna till stora vinstuttag inom skolsektorn.

Lärarnas Riksförbund påpekar i sitt yttrande att man vill ha ett nytt modernt styrsystem som bygger på ett nationellt ansvarstagande där finansieringen och resursfördelningen för samtliga skolor behöver ses över.

Lärarnas Riksförbund framhåller att allt överskott som uppstår vid verksamhet ska återinvesteras där överskottet uppstått och att aktiebolag på sikt ska fasas ut från skolsektorn. Förbundet anser att utredningens huvudförslag om bland annat vinstreglering är ett steg i rätt riktning. Men man menar att det är en komplicerad konstruktion, dock värd att prövas.

Den centrala frågan om vinster i välfärden är de överskott i verksamheten som omvandlas till privata vinster som hamnar på konton utanför verksamheten. Här verkar Lärarförbundet ha vissa bekymmer. Man tar inte principiellt avstånd från sådana vinster men de får bara inte bli för stora. Lärarförbundet undviker också att nämna det inslag i utbildningssystemet som stått för de största vinsterna, aktiebolagsskolorna.

Här är Lärarnas Riksförbund tydligare, aktiebolagen ska bort från skolsektorn. Förbundets skrivning om att överskott ska återgå till verksamheten kan tolkas som att man inte accepterar privata vinster, även om detta inte sägs rakt ut.

En sammanfattande tolkning av lärarförbundens remissyttranden är att Lärarförbundet har svårt att kritisera utbildningens kommersialisering medan Lärarnas Riksförbund är mer tveksamt, möjligen helt avvisande. För ett stort förbund som Lärarförbundet måste det vara problematiskt att försvara privata vinster i skolan när en klar majoritet av Sveriges väljare inte vill se några vinster i välfärden. Frågan är om förbundsledningen går i takt med medlemmarna.

 

Roger Bodin

2 Comments on “Roger Bodin: Lärarna och vinsterna

  1. Tack för sammanfattning av lärarfackens remissvar:)

  2. Några ledande personer i Lärarförbundet är väl helt enkelt högersossar dvs hör till liberalerna inom socialdemokratin, livrädda för det löntagarfondsslag som näringslivet nu vill piska upp. Notera f.ö. att även Skolledarna tar avstånd från vinster.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »