Malin Ideland och Margareta Serder: Det våras för utbildningen?

Det är inte bara i naturen som det våras. Äntligen hörs nu lite hoppfull fågelsång på utbildningsfältet. Men vi får backa lite först.

I USA har storskalig mätning – som t.ex. nationella prov och PISA – pågått under längre tid och i större omfattning än i Sverige. Där har mätkulturen vuxit fram genom reformer som George W. Bush’s No child left behind och Barack Obamas Race to the top. Båda naturligtvis med höga ambitioner om måluppnåelse för alla elever.

I USA är också exemplet som tydligast för att förstå att det inte går att ”bara” mäta resultat av mänskliga handlingar medan allt i övrigt förblir ”business as usual”. När lärares arbete bedöms efter enbart mätbara resultat och skolors ekonomiska tilldelning sedan baseras på ”teaching outcome” har man snarare skapat ”business”: Reformerna har förstärkt idén om mätningens betydelse – att jämföra skolor med andra och inte med sitt tidigare resultat har blivit det viktiga. Exemplet USA visar tydligt att denna typ av mätande uppmuntrar standardisering av undervisning (”teach to the test”) och bedömning av lärare utifrån provresultat.

Men nu möter mätkulturen motstånd i det amerikanska samhället. Lärare, föräldrar, forskare mobiliserar mot ”high-stake-testing”. Föräldrar vägrar låta sina barn delta i proven. Lärare vägrar utföra dem. Denna rörelse kallas Education spring.

Diane Ravitch, utbildningshistoriker, arbetade tidigare i Bush-administrationen med utformning och genomförande av No child left behind. Idag är hon en av de starkaste motståndarna mot samma reform. Hon har publicerat två böcker på temat: The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education och Reign of Error: The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to America’s Public Schools. Hon har även en blogg där diskussionen om Utbildningsvåren förs.

Ännu ett vårtecken är ettöppet brev till PISA-generalen Andreas Schleicher i The Guardian. I detta framför 81 framstående utbildningsforskare från olika länder kritik mot PISA-testet. De pekar på hur detta skadar skolan och eleverna, då utbildningssystem allt mer fungerar som svar på PISA. I detta globala Race to the top göms och glöms andra syften än att utbilda framtida yrkesmänniskor à la OECD.

Vi hoppas innerligt att mäthysterin inte behöver gå lika långt i Sverige som i USA innan den möter motstånd. Låt det våras för utbildningen redan nu!

Malin Ideland är utbildningsforskare och etnolog. Forskar om normer i skolan.

Margareta Serder är matte/no-lärare och utbildningsforskare. Forskar om kunskapsmätningar och PISA.

Artikeln har tidigare varit publicerad på bloggen ”Skolvärken”, Malmö Högskola.

One Comment on “Malin Ideland och Margareta Serder: Det våras för utbildningen?

  1. Äntligen samlar sig professionen och ryter till. Global education reform movement får mothugg. Pasi Sahlbergs analyser av utbildningsindustrin (Vidar Anderssons slagord)ger effekter.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »