Prov sätts på prov

Anders Jönssons inlägg, som problematiserar den riktning mot betygsstyrning som nationella proven nu tagit, har snabbt blivit ett av de mest lästa på S.O.S. Fenomenet nationella prov, som ett exempel på för skolan tidskrävande och administrativt betungande reformer och beslut, har varit ett återkommande ämne. Ett annat mycket läst, delat och kommenterat exempel är rektorn och skoldebattören Johan Kants varning för några år sedan om att nationella proven tar knäcken på lärarna.

Före sommaren skrev läraren och specialpedagogen Kristian Lindhe om den feltänkta kortsiktigheten som ett ökat fokus på nationella prov riskerar medföra, en kortsiktighet där vi till slut kanske har lektioner i provskrivande i svenska, snarare än svensklektioner.

Nils Larsson, lärare och lärarutbildare har beskrivit sina farhågor inför flervalsfrågornas begränsande och glädjedödande effekt för svenskämnets vidkommande, medan Michael Tengberg (beträffande samma ämne) nu senast kritiskt genomlyst diskrepansen mellan provens konstruktion och vad de egentligen är avsedda att mäta, liksom av den bristande bedömaröverensstämmelsen.

De nationella proven sätts på hårda prov i debatten här på S.O.S. skulle man kunna säga. Men det finns även andra röster. Matematikdidaktikern Anette Bagger har skrivit om hur nationella proven, trots den inte oproblematiska provsituationen, kanske ändå kan ge skolan en sorts “kartbild” av brister och åtgärdsbehov vad gäller likvärdighet i undervisningen.

Idag skriver Gösta Karlsson, tidigare verksam vid såväl Skolverket som Skolinspektionen, reflekterande om tillitsgrundade alternativ till en misstroendeskapande provkultur.

Kanske har du egna tankar? Kanske vill du lyfta fram och argumentera även för styrkor och fördelar med prov och kunskapskontroller (nationella eller inom klassrummets väggar)? Kanske är proven, den administrativa bördan till trots, vårt bästa alternativ om vi vill se en förbättrad och mer likvärdig skola?

Vi i redaktionen vill gärna se denna fråga ur olika perspektiv, för en konstruktiv debatt. Välkommen att debattera denna viktiga fråga, här på S.O.S!

Redaktionen

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »