Roger Bodin: Ljusning för lärarna

I senaste numret av Lärarförbundets tidning finns en längre intervju med ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén. I intervjun öppnar hon för ett bredare och närmare samarbete med Lärarförbundet och ställer sig inte negativt till tanken på ett samgående längre fram.

För drygt tio år sedan var Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet inne i en process där siktet var inställt på att skapa en ny organisation för lärarprofessionen. Båda förbunden insåg att detta bland annat skulle stärka möjligheterna att etablera läraryrket som en egen profession. Av olika anledningar avbröts denna process.

Läraryrket behöver utvecklas till en stark och självständig profession där det är professionen och inte en massa förståsigpåare som formulerar de problemställningar som behöver beforskas för att eleverna ska utveckla sitt lärande. Lärarna måste erövra och äga den kunskapsbas som yrkesutövningen ska vila på. Naturligtvis kommer det ändå behövas skolrelevant forskning utanför professionen, medicinsk till exempel.

Ett av stegen i en process, och ett helt nödvändigt sådant, som kan leda till att läraryrket kan etablera sig som en äkte profession är att lärarna samlas under samma tak i en lärarnas fackliga yrkesorganisation. Det är därför mycket positivt att Åsa Fahlén återupptar tanken på mer samarbete mellan dagens lärarorganisationer, för att möjligen till sist skapa det Sveriges lärare verkligen behöver.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »