Samlad kunskap om kunskapsrörelsen

Ingen som följt skoldebatten kan väl ha undgått att årets heta ämne har varit “kunskap”. S.O.S. har under hösten haft glädjen att publicera en specialskriven artikelserie av Sten Svensson, som ger en bakgrund till denna debatt genom att belysa den så kallade kunskapsrörelsens utveckling sedan 1980-talet. Serien består av fyra artiklar, som i den ordning de publicerats är:

  1. Kunskapsrörelsens första våg
  2. Kunskapsrörelsens andra våg: Jan Björklund skyllde på Palme
  3. Hur kunskapsrörelsens andra våg fortsatte: Hans Bergström och Dagens Nyheter svartmålade den kommunala skolan
  4. Kunskapsrörelsens tredje våg: Kunskapsargumenten i ny förpackning

Missa inte heller Sven-Eric Liedmans artikel på samma tema Från Helldén till Björklund, som fyller ut bilden och det historiska perspektivet. I redaktionen har även vår egen utbildningshistoriker Magnus Hultén tagit ett grepp på kunskapsdebattens vågor de senaste decennierna. På samma tema är också dagens artikel Egoism och svartmålning av skolan går hand i hand, där Per-Acke Orstadius ger en personlig reflektion med utgångspunkt artikelserien.

Ingen av ovan nämnda artiklar sätter förstås punkt i kunskapsdebatten. Tvärtom kan vi nog vänta oss ett än intensivare debattår 2019, inte minst när Skolverkets pågående översyn och revidering av de så omstridda kunskapskraven tar form.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »