”Skola för elever och samhälle”

Välkomna till vårens utgivning i tidskriften Skola och Samhälle. Våra artiklar kommer att behandla de mest skilda ämnen inom ramen för den stora samhälleliga verksamhet som är skola – det kommer att vara nästan som vanligt med andra ord.

I år har vi dock bestämt oss för att också införa ett särskilt tema som tar sikte på de förändringar som bör ske om skolan ska komma på rätt köl. I samband med en konferens den 20 januari i Stockholm har vi skissat på några av utgångspunkterna för ett sådant förändringsarbete.

  • Med utgångspunkt i de senaste decenniernas skolpolitik, där skolan har blivit en privat angelägenhet styrd av marknad och new public management, måste vi diskutera tänkbara vägar för hur en ny skolpolitik kan utformas. Vår vision är en skola som ger alla såväl goda kunskaper som andra nödvändiga förutsättningar för att verka i ett demokratiskt samhälle och i arbetslivet.
  • Skolpolitiken har drivit fram en ökad segregation och en minskad likvärdighet. Det har blivit allt större skillnader mellan skolor och elever för varje år. Hur ska en annan styrning, som gör skolan mer likvärdig och som stärker demokratin, kunna utformas?
  • I dag är professionen detaljstyrd, kontrollerad och överbelastad. Vad behöver göras för att lärare och skolledare ska kunna ta ansvar för utvecklingen av skolan?
  • Med dagens marknadsstyrning har skolan blivit en privat angelägenhet med fokus på det som är lätt att mäta och kontrollera. Hur ska skolpolitiken utformas för att skolan ska bli en samhällsbyggande institution som stärker demokratin och som åter sätter kunskaps- och bildningsuppdraget i centrum?

Men skola är inte bara politik och politiska beslut. Den är mycket mer. Elever går i skolan varje dag under många år av sitt liv. För dem är skolan här och nu och inte bara en förberedelse för vuxenlivet. Det är en stor utmaning för alla som arbetar i skolan att göra elevernas skolgång så livgivande, trygg och utmanande som möjligt.

I skolan grundläggs det goda samhället. Det kräver att skolan ger erfarenheter och kunskaper för arbetsliv och medborgarliv, att den bidrar till den sociala gemenskapen, utvecklar elevernas empati, inlevelse i andra, förmåga att se med andras ögon – att den stärker demokratin.

För att förverkliga en sådan skola behövs alla; lärare, elever, föräldrar, politiker – alla.

 

Skriv artiklar om en ”Skola för elever och samhälle” och skicka in till Skola och Samhälle.

 

Redaktionen

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »