Skola och demokrati – nominera till Elvesonpriset!

Från och med år 2007 har ett årligt pris till Gunnar Elvesons minne delats ut till någon eller några som främjat skolans demokratiska funktioner. Gunnar Elveson var en av dem som startade KRUT, Kritisk utbildningstidskrift. När KRUT lades ner fick föreningen och nättidningen Skola och Samhälle överta och förvalta Gunnar Elvesons solidaritetsfond.

Skola och Samhälle har delat ut Elvesonpriset vid två tillfällen. 2011 fick Linnéskolan i Malmö priset och 2012 Globala gymnasiet i Stockholm. Kerstin Bergöö har skrivit om Linnéskolan och Lars Benon om Globala gymnasiet.

Linnéskolan ligger i Limhamn-Bunkeflo, som kanske är den mest välbeställda stadsdelen i Malmö. Linnéskolan fick priset för att man bidrog till att blanda elever från olika upptagningsområden med varandra med avsikt att på det sättet motverka den starka segregationen i Malmö. När Kroksbäckskolan behövde renoveras och blev för trång accepterade Linnéskolan att ta över elever därifrån. Kroksbäckskolan finns i ett av Malmös fattigare områden med stor andel invånare med migrationsbakgrund, lägre hälsotal och ett stort antal elever med låga betyg. Hösten 2007 började 50 elever från Kroksbäcksskolan i årskurs 6 och 7 på Linnéskolan.

Projektet var inte fritt från konflikter. T.ex. var många föräldrar i Limhamn-Bunkeflo oroade över vad som skulle kunna hända i klasserna som ett resultat av blandningen. Skulle undervisningen försämras? Skulle de egna barnens betyg sjunka?

Men oron var obefogad. Av den utvärderingsrapport som kom att skrivas framgår att limhamnseleverna i stort sett behållit sina (höga) betyg och att kroksbäckseleverna höjt sina. I övrigt fanns positiva resultat av försöket också när det gällde kontakten mellan eleverna.

Globala gymnasiet i Stockholm hade en tydlig vision om demokratiska arbetsformer och ett innehåll som uppmärksammar globala frågor. Ursprungligen var skolan tänkt att drivas som ett personalkooperativ, men när gymnasieförvaltningen ställde sig positiv öppnades skolan istället som en kommunal skola 2004. Elevernas delaktighet, deras kreativitet och egna initiativ var grundläggande i arbetet på skolan. Man lade stor vikt vid reflektion, analys och kritiskt tänkande, allt för att eleverna skulle skaffa sig redskap för att kunna vara med och bidra till en mer rättvis värld.

Gymnasienämnden erbjöd skolan att vara med i en nationell försöksverksamhet för gymnasieskolan med lokala styrelser med elever i majoritet. Den lokala styrelsen kom sedan att besluta om strukturen för elevinflytande på Globala gymnasiet. Så har t.ex. två uppmärksammade frågor behandlats både i styrelsen och i stormöten: skolmaten och frågan om ytterskor. Resultatet av det demokratiska arbetet blev vad som kommit att uppfattas som en del i skolans profil: All mat är vegetarisk, och eleverna tar av sig sina ytterskor när de går in i skolan!

*

Det är nu dags att nominera nya skolor, elever, lärare – någon eller några som verkat för skolans bästa i den demokratiska traditionen.

Välkomna med förslag! Motivera ditt förslag och skicka det till Föreningen Skola och Samhälle,  info@skolaochsamhalle.se

Förslagen ska vara föreningen tillhanda senast den 15 november 2014.

Prissumman är på 20 000kr.

Föreningen Skola och Samhälle

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »