Skola och Samhälle, Arena idé, ABF Stockholm och tankesmedjan Tiden arrangerar skolpolitisk konferens

Tisdagen 20 januari 2015 kl. 13.00 – 16.30 ABF-huset Stockholm.

Program

Makten över skolan – Hur kan vi återta skolan som en samhällsbyggande institution?

Med utgångspunkt i de senaste decenniernas skolpolitik, där skolan har blivit en privat angelägenhet styrd av marknad och new public management, siktar vi framåt och diskuterar tänkbara vägar för hur en ny skolpolitik kan utformas. Vår vision är en skola som ger alla såväl goda kunskaper som andra nödvändiga förutsättningar för att verka i ett demokratiskt samhälle och i arbetslivet.

13.00 Konferensen öppnas

Malin Tväråna, gymnasielärare.

13.10 Skolans styrning

Skolpolitiken har drivit fram en ökad segregation och en minskad likvärdighet. Det har blivit allt större skillnader mellan skolor och elever för varje år. Hur ska en annan styrning, som gör skolan mer likvärdig och som stärker demokratin, kunna utformas?

Moderator: Annica Hjelm, tankesmedjan Cogito. Diskussionsdeltagare: Maria Jarl, universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs Universitet och Sten Svensson, tidigare chefredaktör Lärarnas tidning och utredare av skolans likvärdighet.

14.10 Professionens ansvar och förutsättningar 

I dag är professionen detaljstyrd, kontrollerad och överbelastad. Vad behöver göras för att lärare och skolledare ska kunna ta ansvar för utvecklingen av skolan?

Moderator: Solweig Eklund, redaktör för tidskriften Forskning om undervisning och lärande. Diskussionsdeltagare: Ingrid Carlgren, professor Stockholms Universitet och Olle Holmberg, tidigare chef för lärarutbildningen vid Malmö Högskola.

15.10 Kaffe

15.30 Demokrati och bildning

Med dagens marknadsstyrning har skolan blivit en privat angelägenhet med fokus på det som är lätt att mäta och kontrollera. Hur ska skolpolitiken utformas för att skolan ska bli en samhällsbyggande institution som stärker demokratin och som åter sätter kunskaps- och bildningsuppdraget i centrum?

Moderator: Magnus Hultén, docent Linköpings universitet. Diskussionsdeltagare: Linda Eriksson, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet, Tomas Englund, professor Örebro Universitet och Anders Burman, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

16.30 Konferensen avslutas.

Arrangörer:  Skola och Samhälle, Arena idé, ABF Stockholm och Tankesmedjan Tiden.

Alla välkomna! 

Ingen anmälan behövs. Katasalen i ABF-huset i Stockholm rymmer 150 personer. Kom i god tid.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »