Skola och Samhälle tillbaka efter sommaruppehållet!

Nu är sommaren (nästan) slut och S.O.S. börjar publicera artiklar igen. Vi har ett spännande år framför oss. Diskussionen inför valet nästa år kommer förmodligen att ha skolan i fokus. I det mediaflöde som väntar kommer S.O.S. att behövas som en röst som ifrågasätter de dominerande uppfattningarna. Ingrid Carlgrens artikel ”Ett annat samtal om skolan” inbjuder till ett brett tankeutbyte om vilken skola vi vill ha och vilka problem som måste undanröjas för att få den. I denna satsning behöver S.O.S. artiklar. Skriv!

Du som har en idé som kan bli en bra artikel ta kontakt med Olle Holmberg eller Sten Svensson och diskutera idén – eller skicka in en redan färdig artikel. Skriv ditt inlägg i Word. Den rekommenderade längden är 3000-6000 tecken.

S.O.S. blir alltmer etablerad som tidning/tidskrift. Vi har fått ansvarig utgivare och ISSN-nummer och om några dagar går en ansökan in till Kulturrådet om ekonomiskt stöd inom gruppen elektroniska kulturtidskrifter. S.O.S. har fått många fler läsare; under tre år har siffrorna pekat dramatiskt uppåt. Framtiden ser ljus ut.

Glöm inte att nominera kandidater till Gunnar Elveson-priset. Namn på den eller de som verkat för demokratiska funktioner i skolan ska tillsammans med motivering vara inlämnade till S.O.S., solweig.eklund@hotmail.com, senast 30 september.

Redaktionen

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »