Skolstart för S.O.S!

På torsdag (3 september) börjar höstterminen för Skola och Samhälle, då vi återupptar vår utgivning (måndagar och torsdagar) efter sommaruppehållet.

Vi välkomnar förstås bidrag i alla de frågor som har aktualitet just nu. En ny betygsutredning har landat där betyget det icke-godkända betyget föreslås mjukas upp. Skolorna, inklusive gymnasieskolor återgår nu till reguljär (?) undervisning. Reviderade – och omdebatterade – kursplaner för grundskolan har nu antagits. Friskolornas undantag från offentlighetsprincipen är omdiskuterat. Frågor om lärarfackens framtida organisering ska snart avhandlas inom förbunden.

Och vid sidan av det har vi förstås de teman som alltid väckt en livaktig debatt på SOS: kunskapsskolan, bildningen, lärarna och forskningen, NPM och den resultat- och marknadsstyrda skolan.

Apropå dessa teman hade redaktionen och tidigare SOS-medarbetare i våras planer på en jubileumsskrift och ett event i samband med detta. Planerna stäcktes av Corona men har inte övergivits. I veckan har redaktionen sitt första möte inför det kommande publiceringsåret och vi återkommer i frågan.

Vi hoppas på en fortsatt livaktig debatt – gör gärna din röst hörd som skribent! Våra riktlinjer för skrivande hittar du här.

 

BIld av 9883074 från Pixabay

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »