Skuggan – Magnus Hultén: Rapporttid i skolkrissverige

Lansarna för skolan har dragits. Undsättning är på väg och alla vill hinna före Skolkommissionen för att sätta sitt avtryck på den framtida skolan. Först ut i årets förväntade flod av krisrapporter är de kommunala och fristående huvudmännens expertråd. Rådet har en bred sammansättning, som sig bör: lärare, skolledare politiker och forskare. Jag kan inte låta bli att tänka på den amerikanske politikern Rahm Emanuel devis: “You never want a serious crisis to go to waste”. Sannerligen, här gäller det att passa på att synas och göra sina hjärtefrågor hörda.

Rapporten är koncis, med korta sammanfattningar, åtgärdsförslag i punktlistor och länkar till fördjupad läsning. Inga långrandiga resonemang som ska hindra de läsare som bestämt sig för att bläddra i rapporten.

30 rekommendationer levereras. Det handlar om “gemensamma mål samt tillit och respekt för varandras roller”, “höga och realistiska förväntningar [på elever]”, “aktiva och medvetna prioriteringar” och om att “synliggöra värden och värderingar”. Alla kloka och insiktsfulla förslag, men jag kan inte utan att undras över avsaknaden av mer kontroversiella eller utmanande påståenden.

I det uddlösa hamnar slutsatserna för ofta i gamla “sanningar”, som att lösningen för undervisningen är tydligare mål. Detta har varit ett mantra ända sedan slutet av 90-talet och införandet av ett målrelaterat betygssystem. Inget pekar på att vi kan få den tydlighet som eftersöks. Det är så att säga att fråga efter fel lösning. Problemet finns i ett betygssystem som förlitar sig på rättsäkerhet i lärares bedömningar utan normerande nationella instrument. Helt likvärdiga och rättssäkra bedömningar i dagens system får vi inte förrän kunskapskraven preciserats till det triviala.

Rapporten är i mångt och mycket en konsensusprodukt, inte tänkt att glömma någon, inte trampa på någons tår. Möjligen kan man säga att detta är skolans verklighet, den är inte hetare än såhär. Det handlar om “att finna balanser” för att citera en populär lärobok inom det pedagogiska området. Men vilken nytta gör 30 allmänt hållna om än välvilliga och oftast kloka rekommendationer en skola i kris? Jag landar i att det viktigaste bidraget med denna rapport inte är rapporten i sig, produkten, utan processerna bakom den. Att skolkrisens Sverige fått se en sådan ansamling av mötesaktivitet över gränserna mellan lärare, skolledare, politiker och forskare är glädjande. Det kan skapa grund för motstånd mot alltför förhastade politiska förslag i framtiden.

Rapporten hänvisar till ett rikt utbud på lyckad skolutveckling inom samtliga de områden som berörs – kanske är detta rapportens verkliga bidrag. Det är verkligen glädjande att det görs mycket av värde ute i kommuner, skolor och vid universitet.

Samtidigt är “att lära av de bästa” ett tecken i tiden, de osar OECD, new public management och global policy lång väg. Strävan efter att lära av de bästa ska hjälpa alla heter det. Jag är inte säker på att dessa strävanden drivs av solidaritet och tankar om en likvärdig skola.

Det är slutligen belysande att frågan om huvudmannaskap lyser med sin frånvaro, liksom frågan om vinster i välfärden. Vilket från mitt perspektiv som forskare kastar frågor över vad som händer när vi forskare lånar ut vår expertkunskap och legitimitet till organisationer. Visst vill vi vara relevanta för samhället och göra nytta, men vilka stenar vågar vi inte lyfta på och varför?

 

Rapport: Rekommendationer och erfarenheter från huvudmännens expertråd för skolutveckling. Ordförande: Elisabet Nihlfors. Länk:

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »