Sten Svensson: Äntligen en positiv skolrapport

Äntligen kom så en rapport som visar att den negativa utvecklingen har vänt i svensk skola. I TIMSS 2015 har resultaten i grundskolan vänt uppåt i både matematik och naturvetenskap och de är tillbaka på 2003 års nivå. Glädjande är också att uppgången gäller för samtliga elevgrupper, både hög- och lågpresterande. Det är en rapport som lärarna fått vänta länge på och den sänder ett mycket välbehövligt positivt budskap om skolan och lärarna ut i samhället.

De svenska eleverna ligger dock fortfarande under den genomsnittliga OECD-nivån och det är en bra bit kvar till 1995 års nivå. Det finns också stora skillnader mellan elever med olika socioekonomiska bakgrunder. Dessa skillnader har ökat sedan 2011.

Nu börjar ett intensivt analysarbete för att utröna orsakerna bakom vändningen. Den mest näraliggande förklaringen är att lärarnas arbete med att vända utvecklingen har gett resultat. Det har varit ett intensivt arbete med ett kollegialt lärande och en vidareutbildning i mattelyftet de senaste åren.

I nästa vecka kommer PISA och det ska bli intressant att se om trenden står sig. Genom att se de båda studiernas samlade resultat kan en mer utförlig analys göras.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »