Sten Svensson: Att skryta med ett segregerat skolsystem

Förra veckans mest skrytsamma artikel från friskolebranschen publicerades i Göteborgs-Posten. Det var de båda verkställande direktörerna, Ralph Riber från Internationella Engelska Skolan och Marcus Strömberg från Academedia som talade om att:

”När fakta läggs på bordet är det otvetydigt så att friskolesystemet bör betraktas som den mest framgångsrika utbildningspolitiska reformen som genomförts i modern tid.”

De räknade sedan upp en lång rad exempel där de fristående skolorna har bättre resultat än de kommunala.

De båda direktörerna fick dock ett tydligt svar från Nätverket för en likvärdig skola.

”Tar man hänsyn till föräldrarnas utbildningsbakgrund när man jämför fristående och kommunala skolor försvinner skillnaderna i princip helt. Så det som de båda direktörerna egentligen skryter med är att de fristående skolorna är segregerade.”

Men trots att Riber och Strömberg är så nöjda med sina företags verksamheter finns det tydligen ett gnagande orosmoln. De skriver:

”Den fristående sektorns kunskapsresultat är förvisso klart bättre än övrigas. Men likafullt är det långt kvar till dess att varje elev i varje skola når kunskapsmålen. Något annat långsiktigt mål än 100 procent kan vi inte ha.”

Det problemet har de fristående skolorna haft i närmare 20 år utan att de gjort någonting. Deras huvuduppdrag är att alla elever ska nå målen, de får resurser som ska räcka för att klara den uppgiften och de har ett positivt segregerat elevurval. Med så goda förutsättningar och med så bra verksamhet som de båda direktörerna säger att de har, undrar jag varför de inte klarar av detta uppdrag? De skriver heller inget i artikeln om vilka åtgärder de tänker sätta in för att klara uppgiften.

Kan det bero på att de insatser som krävs för att alla elever ska nå målen kostar pengar och att det i så fall kommer att påverka vinsterna negativt? Ska alla nå målen måste de fristående skolorna tillsätta fler lärartjänster och det sänker vinstmarginalerna.

I det valet har skolbolagen hittills tagit vinsterna. Det är därför inget har skett och inget talar för att det kommer att ske något framöver heller

Sten Svensson

One Comment on “Sten Svensson: Att skryta med ett segregerat skolsystem

  1. Ralf Riber har alla anledning att framhålla friskolornas förträfflighet. Om man betalat mer än en halv miljard för Engelska skolan så gäller det ju att pengarna förräntar sig. På skattebetalarnas bekostnad. Säljaren av skolan var ju för övrigt frun till fd chefredaktören på DN, Hans Bergström. Bergström hade ju i många år bäddat för friskolorna genom att gravt svartmåla den svenska skolan. Och då också bäddat för Björklunds roll som räddaren i nöden. Att Bergström sedan flyttade till Florida och använde en del av familjens pengar till stöd för Mc Cain i valet mot Obama är ju en annan sak. Rätta mig om jag har fel.

Lämna ett svar till Per Acke Orstadius Avbryt svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »