Sten Svensson: Kan man lita på Friskolornas riksförbund?

I ett pressmeddelande från Friskolornas riksförbund daterat den 19 augusti 2014 presenterades en ny undersökning om det fria skolvalet. Rubriken löd:

”Elever med svagare familjebakgrund vinnare på skolval”

Då budskapet i rubriken går helt emot den vanliga bilden, att det just är de svagaste elevgrupperna som är det fria valets förlorare, läser jag vidare.

”Elever från hem med låga inkomster, lågutbildade föräldrar eller utrikes födda föräldrar, inte har förlorat på det fria skolvalet. Det visar en ny rapport från IFAU.”

Plötsligt står det att elever med svagare familjebakgrund inte har förlorat på det fria skolvalet. Men i rubriken står det vinnare, vad är det som gäller?

Men längre ner i texten står det återigen att de svagaste grupperna är gynnade av det fria skolvalet.

”I debatten hävdas slentrianmässigt att det fria skolvalet skulle missgynna elever från socioekonomiskt svaga hem. IFAU ger nu ytterligare ett bevis på att skolvalet istället gynnar just dem, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.”

Budskapet från Friskolornas riksförbund är tydligt, de svaga grupperna är gynnade.

Vad säger då källan, IFAU-rapporten ”Hur har skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund? Skriven av Karin Edmark, Markus Frölich och Verena Wondratschek. (IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet)

Rubriken på IFAU:s pressmeddelande är:

”Skolvalsreform påverkade olika elevgrupper på ungefär samma sätt”

I texten utvecklas resultatet av undersökningen.

”Vår tolkning är att de skillnader i valmöjligheter som skolvalsreformen gav upphov till på det stora hela inte tycks bidra till att det gått vare sig bättre eller sämre i skolan eller på arbetsmarknaden för de olika elevgrupperna. Elever med föräldrar som till exempel har lägre inkomster eller lägre utbildning klarar sig efter reformen varken bättre eller sämre relativt andra grupper, säger Karin Edmark som är en av rapportförfattarna.”

Varken bättre eller sämre är deras budskap. De finner inga skillnader mellan de olika grupperna och de utser inga vinnare. De finner inga effekter av det fria skolvalet.

Varför nöjer sig inte Friskolornas riksförbund med att säga det som IFAU-rapporten säger? Varför skruvar de till sitt budskap och för fram ett påstående som är felaktigt? Kan man lita på pressmeddelanden från Friskolornas riksförbund?

 

 

2 Comments on “Sten Svensson: Kan man lita på Friskolornas riksförbund?

 1. De kanske förespråkar ett fritt val mellan sanning och dess motsats.

 2. “Kan man lita på pressmeddelanden från Friskolornas riksförbund?”

  Kort svar: Nej.
  Långt svar: Nej, det kan man inte.

  Om vi omformulerar frågan: “Ser Friskolornas Riksförbund en mindre lukrativ framtid vid horisonten, vilket driver dem till ganska desperata insatser i debatten varvid sanningen blir en bisak?”

  Kort och långt svar: Ja.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »