Sten Svensson: Kommentar till Reepalus förslag

Efter många spekulationer presenterade Ilmar Reepalu sin utredning om vinster i välfärden i veckan. Reepalu föreslår att de privata företagen i välfärdssektorn ska få ta ut max sju procent på insatt kapital, plus statslåneränta. Nyckelorden i förslaget är ”operativt kapital”. Det är enbart de egna pengarna som företagsägarna har investerat i verksamheten som ska kunna generera vinst. Alla de pengar som kommer från oss skattebetalare, de som är avsedda för till exempel elevernas undervisning, de ska inte kunna generera vinst till företagsägarna.

Det är denna möjlighet att kunna göra vinst på skattepengar som medfört den snabba privata tillväxten i välfärdssektorn. Med ett minimalt eget kapital har stora koncerner vuxit fram på bara några få år som sedan köpts upp av riskkapitalbolag. I alla andra branscher är detta en omöjlighet. Om Reepalus förslag kan genomföras innebär det en mycket stor förändring till det bättre jämfört med vad som gäller i dag. Det kommer inte att vara lika intressant att driva till exempel skolor om det inte går att ta ut dagens stora vinster.

Det stora problemet är att genomföra Reepalus förslag. Problemen gäller dels hur man ska utforma ett regelverk som gör att förslaget får de avsedda effekterna, dels att få en majoritet i riksdagen.

Att begränsa vinsterna i ett aktiebolag är ingen lätt sak och möjligheterna att kringgå de regler som kan komma att införas är mycket stora. De stora koncernerna har stora möjligheter att via kreativ bokföring och dotterbolag uppfylla alla de krav som kan komma att ställas. Reepalu menar att hans förslag täpper till dessa kryphål men erfarenheterna från skatteområdet visar att storföretagen hittar utvägar.

Än svårare lär det bli att få en majoritet i riksdagen som stöder förslaget. Visserligen har de borgerliga partierna tvingats erkänna att det finns en rad problem med dagens marknadsutsatta välfärd men de är fortfarande övertygade om systemets förträfflighet. De vill ha bort de negativa yttringarna men inte ändra på systemet.

Valfriheten har varit en vinnarfråga för de borgerliga partierna under många år. Men läget är annorlunda i dag. En rad skandaler de senaste åren ha sänkt förtroendet för de privata välfärdsföretag och i dag är väljarna, även de borgerliga, mycket negativa till vinster i välfärden. Risken för de borgerliga partierna är att de lever kvar i en svunnen tid och att de inte förstår att de privata välfärdsföretagens framfart är på väg att bli ett sänke för dem.

De har en chans att ta ett steg i rätt riktning nu när det finns ett förslag som inte ifrågasätter att ägarna har rätt att göra vinst på det egna kapitalet. Dessutom brukar ju de borgerliga partierna framhålla att man ska hushålla väl med skattebetalarnas pengar, nu har de chansen att visa det. Om Reepalus förslag genomförs kommer det att medföra att närmare fem miljarder kronor om året stannar kvar i de offentliga verksamheterna istället för att som idag gå till vinster. Vem kan säga nej till det?

Sten Svensson

PS. En artikel av Per Lindvall i Svenska Dagbladet visar hur aktiebolagen i välfärdssektorn fungerar.

 

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »