Sten Svensson: Lägg ner rankinglistorna!

Återigen har en rankinglista över bästa skolkommun publicerats. Denna gång är det Lärarförbundets årliga lista och återigen är det den välmående kranskommunen till Malmö, Vellinge, som hamnar på första plats.

Det är just sådana kommuner som utsetts till bästa skolkommun genom åren. Oftast är det kommuner på solsidan med god ekonomi, med många välutbildade höginkomsttagare och med goda skolresultat som hamnar överst. Kommuner som har trasslig ekonomi, hög andel låginkomsttagare, många invånare med korta utbildningar och många elever med svaga resultat, är chanslösa.

En kommun som Södertälje, till exempel, som genom åren tagit emot en stor mängd flyktingar och som utifrån sina förutsättningar uträttat storverk i sina skolor, hamnar på plats 237. Andra kommuner med liknande förutsättningar hamnar också lågt, till exempel Botkyrka på plats 261 och Haninge på plats 275.

Även glesbygdens kommuner, de som minskar i folkmängd och de som tar emot många av de nyanlända flyktingarna hamnar också i de flesta fall långt ner i listan.

Hur många nyanlända flyktingar har Vellinge tagit emot och när ska de skolor och kommuner uppmärksammas som klarar av de svåraste uppdragen?

 

 

 

9 Comments on “Sten Svensson: Lägg ner rankinglistorna!

 1. Även nationalekonomen Jonas Vlachos kritiserar dessa rankingar:

  http://ekonomistas.se/2013/10/12/gar-det-att-lita-pa-kommunrankingar/

  Jag instämmer, och fortsätter att tala om vikten av att inte enbart mäta andelen godkända elever:

  https://asamelander.wordpress.com/2015/04/12/att-mata-skolframgang/

  Precis som Sten skriver är det orimligt att rakt av mäta skolor (eller kommuner) med helt olika elevintag. Intressantare hade varit att se hur de förvaltar de skolor och elever de har.

  • Tangenthalka rådde i skrivandet om Vellinge i mitt inlägg ovan. De rankas högst även i SKL men har domslut mot sig med vite. LN skriver följande i samband med Lfs ranking:

   “Samtidigt avkunnar Kammarrätten i Göteborg en dom, som kan ge viss smolk i glädjebägaren för politikerna i Vellinge.

   Kammarrätten slår fast att Arbetsmiljöverket har rätt att begära ett vite på 200 000 kronor om kommunen inte åtgärdar lärarnas höga arbetsbelastning.”

   Ska ranking göras är det viktigt att hygienfaktorer är genomgångna. Ingen ska kunna rankas högst ifall man är i klammeri med rättvisan.

 2. Ja, man kan ju fråga sig, i vilket syfte gör LF detta, vilka kriterier grundar man sig på? De är ju en fackförening som ska ha medlemmarnas intressen i första hand, då kan det här bli mycket missvisande, speciellt om Vellinge är hotade av vite pga. lärarnas arbetsbelastning. Tänk på de skolor, som gör ett hästjobb och ändå hamnar långt ner i listan, tex Södertälje och Botkyrka, med ett helt annat elevunderlag.

 3. Att lägga ner rankinglistor när allt ska rangordnas och sorteras är en önskan som knappast kommer att hörsammas. Just denna lista är jag förundrad över då den årligen får ett relativt stort genomslag. Den är gjord av en part inom skolan och viktar de parametrar som är prioriterade av lärarna extra högt. I en publicistisk värdering borde den enligt mig därför bli mindre intressant. Jag tror inte att en rankinglista från Byggnads vad det gäller kvalité på byggda bostäder eller Sjuksköterskeförbundet av vårdkvalité skulle uppmärksammas på samma sätt. Men Lärarförbundet har väl goda kontakter inom media kanske, mig förvånar det lika mycket varje år.

  • Du har säkert rätt i att rankningarna inte kommer att försvinna, men man skulle ju vilja starta en alternativ rankning som är mer meningsfull, för jag är övertygad om att det skulle gå att göra en bättre version.

 4. Ska man ligga i toppen eller botten på dessa rankinglistor?

  Velinge kommun ligger i botten på en lista över vilka kommuner som tar emot flest flyktingar, mindre än 1 flykting per 10000 invånare. Är det bra? Samtidigt ligger de i toppen på en skolranking, och det kan i alla fall inte vara så dåligt.
  I toppen på listan över mottagande över flyktingar ligger Norbergs kommun, de tar emot över 100 flyktingar per 1000 invånare enligt Gomorronsverige.
  Hur Norbergs kommun ligger till över skolranking vet jag inte. Men tydligen har de fått en anmärkning från Skolinspektionen för att de använder obehöriga lärare. Kanske får de också anmärkning för att de inte har lyckats få fram ändamålsenliga lokaler för undervisning av t.ex. flyktingar.

  I dessa tider känns ranking något tvetydigt.

 5. Rangordningar bygger på jämförande värderingar vilka aldrig ger besked om de bakomliggande problemen eller vilka åtgärder som skall vidtas för att eventuellt lösa dessa problemmin. Det är som att t. ex. jämföra ett antal ruttna äpplen och bestämma den relativa rutrenheten och därefter rangordna dem. Det bästa äpplet i samlingen som har en ruttenhet av 50% får rangordningen 1 och alla de andra i nedstigande led. Så vad skall vi nu göra för att förbättra äppelkvaliteten. Detsamma för alla äpplena.

  Rangordningen har ingen betydelse för att lösa skolproblemet! Det kan bara ge upphov till en meningslös debatt, till ovidkommande skiljaktigheter och till en fördröjning eller ett stop för att ta itu med de verkliga problemen.

  Lennart Swahn

 6. Tack Sten för denna artikel. Efter att nu ha arbetat i Botkyrka i 3 år och sett allt arbete för att öka resultaten och kunna mäta det i progressionen i lärandet känns värderingarna i rankinglistor som en främmande värld. Senaste grundskolan jag besökte har många nyanlända, 36 olika språk representerade och två förberedelseklasser, en ganska vanlig skola i denna kommun. Många gör ett fantastiskt jobb men får veta i rankinglistor att de är värdelösa!! Kanske Nottingham kan bidra med ett nytt tänk för de som vill mäta.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »