Sten Svensson: (m) och (s) skyller på varandra

Moderaterna försöker lägga hela skulden för skolkrisen på Socialdemokraterna. Den senaste PISA-undersökningen gjordes 2012 och de medverkande eleverna hade då inte mött någon av Alliansregeringens reformer. Därför ligger ansvaret helt på den socialdemokratiska skolpolitiken. Det sade statsminister Fredrik Reinfeldt vid en sammankomst för moderata skolpolitiker häromveckan. Det är samma budskap som utbildningsminister Jan Björklund har framfört ett flertal gånger efter PISA-rapporten, regeringen är oskyldig, allt är Socialdemokraternas fel.

Men socialdemokraterna slår tillbaka och de sågar resonemanget om att det tar så lång tid som regeringen påstår innan skolreformerna får effekt. Socialdemokraternas skolpolitiska talesman, Ibrahim Baylan, menar att det går betydligt snabbare och att fyra till sex år är en rimligare tidsgräns för reformerna att få effekt. Nu har regeringen suttit i snart åtta år och ansvaret för PISA-resultaten är således regeringens, enligt Baylan.

Självklart tar olika skolpolitiska beslut olika lång tid att slå igenom i skolan. En del, som till exempel en ny lärarutbildning, tar mycket lång tid att verka. Dagens lärarstudenter kommer inte ha ha någon effekt i skolan förrän om många år. Men andra förändringar, till exempel alla de administrativa och byråkratiska arbetsuppgifter för lärare och skolledare som Björklund och Alliansregeringen infört, har fått omedelbara effekter. Detaljstyrda och kontrollerade lärare som får allt mindre tid för undervisningen och för eleverna, det är en tydlig effekt av Alliansregeringens politik. Dessa beslut har påverkat skolan i flera år innan den senaste PISA-undersökningen och de medverkar till sänkningen.

Även den nya Skolinspektionen som startade 2008, har verkat i flera år innan PISA-mätningen. Med sin fördubblade kapacitet, jämfört med den gamla inom Skolverket, och med sina nya skarpare verktyg, skulle den höja kvaliteten och förbättra resultaten. Men ingen positiv effekt kan märkas utan snarare tvärtom, alla kontroller tycks istället fungera som ett sänke för skolan.

Detsamma gäller trivseln och studieron i skolan. Den dåliga ordningen var en huvudorsak till skolans dåliga resultat, menade Björklund och frågan var så viktig att Alliansregeringen ändrade skollagen redan 2007. Då infördes skarpare befogenheter för skolan att tillrättaföra och flytta elever. I den nya skollagen 2010 blev det sedan ytterligare skärpningar i dessa frågor. Men någon positiv effekt av dessa beslut syns inte i PISA-undersökningen utan tvärtom, utvecklingen går åt fel håll.

Det finns således en rad effekter av Alliansens skolpolitik, problemet för regeringen är dock att de går att fel håll, de medverkar till den nedåtgående trenden.

Men det mest intressanta i denna träta mellan regeringen och Socialdemokraterna är att båda parter undviker att ta upp 90-talets skolbeslut. Då införde den moderatledda regeringen ett extremt marknadsstyrt skolsystem, med det fria valet av skola, systemet med de fristående skolorna, systemet med skolpeng och att aktiebolagen fick driva skolor. Inget annat land har gått lika långt när det gäller att privatisera och marknadsstyra sitt skolsystem. Inget annat land har heller inte fallit så mycket i en PISA-studie som Sverige. Där ligger flera av orsakerna till dagens skolkris, men det vill varken regeringen eller socialdemokraterna tala om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »