Sten Svensson: När opinionen svänger blir det oordning i leden

Det är kris i friskolebranschen. Efter JB-konkursen har de dåliga friskolenyheterna kommit slag i slag. Efter 20 år med stora framgångar och oavbruten tillväxt börjar nu stora delar av branschen vittra sönder inifrån.

I takt med att allt fler missförhållanden avslöjas har också svenska folkets stöd för friskolorna avtagit. I detta nya opinionsläge börjar de politiska partierna bli allt mer nervösa. Efter Uppdrag gransknings avslöjande att fristående skolor olagligt handplockar elever, syns tydliga tecken på nervositet och vacklan inom regeringen.

I Uppdrag granskning föreslog Jan Björklund att ”Inspektionen behöver ha mer offensiva undersökningsmetoder, kanske till och med i stil med Uppdrag granskning för att upptäcka detta.”  Om Björklund får som han vill kan vi således få statliga tjänstemän som smygfilmar rektorerna på de fristående skolorna.

Anders Borg, som hittills alltid stött skolföretagens vinster, vill nu plötsligt ställa krav på riskkapitalbolagen att de ska vara långsiktiga ägare. Hur det nu ska gå till?

Även Socialdemokraterna som hittills försökt att samtidigt både stödja och kritisera friskolesystemet, har sett att läget är nytt. Därför föreslog Stefan Löfvén att de fristående skolorna ska fråntas rätten att välja elever. Ett litet steg i rätt riktning och både Moderaterna och Folkpartiet hakade på direkt. De vågar inte och de kan inte längre försvara friskolebranschen.

Det är bara Centern och Kristdemokraterna som ännu inte insett det nya läget utan de fortsätter som förut och föreslår ännu mer marknadslösningar.

Friskolefrågan har hittills har varit en vinnarfråga för Alliansen men nu svänger opinionen och den är på väg att bli ett sänke. Men samtidigt är privatiseringen av skolan och hela välfärden hårt förknippad med den borgerliga regeringen. Det ansvaret blir de inte av med så lätt.

Sten Svensson

One Comment on “Sten Svensson: När opinionen svänger blir det oordning i leden

  1. Jo, nog sprider det sig en viss nervositet bland friskoleförespråkarna. I en debattartikel i GP häromdagen hade man mobiliserat två nationalekonomer, Morin och Witterblad till försvar för det fria skolvalet. De påstod att valfriheten gett bättre resultat i skolan även i de kommunala skolorna. Men så är det ju knappast. För ägare till friskolor har resultatet blivit vinster i mångmiljonklassen. Vinster som ju kommit till för att man haft lägre lärartäthet och minimal tillgång till bibliotek och gymnastiksalar. Att man handplockat problemfria och framgångsrika elever vid intagningen. Att man satt glädjebetyg som ett konkurrensmedel i kampen om skolpengarna. Att detta har tvingat många kommunala skolor att också sätta betyg i överkant innebär ju inte att elevernas kunskapsresultat blivit bättre. Det har ju tvärtom blivit sämre allt sedan regeringen Bildt införde det fria skolvalet på nittitalet.
    Valfrihet låter fint. Men valfrihet för vem? De föräldrar som så kan flyttar sina barn från skolor med dåligt resultat. De lågutbildade och resurssvaga föräldrar som inte kan måste låta sina barn gå kvar i en skola med allt sämre ekonomi. Deras barn förlorar också draghjälpen från de framgångsrika elever och engagerade lärare som lämnar skolan. Riskkapitalisterna är valfrihetens vinnare. De skolsvaga eleverna och samhället är valfrihetens stora förlorare. Och detta kan ingen förneka. Därav nervositeten.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »