Sten Svensson: PISA-rapporten en valfråga

Efter PISA-rapporten har det skrivits många artiklar om orsaker bakom den kraftiga nedgången. Eftersom PISA inte säger någonting om orsaker har det blivit många spekulationer. Alla med intressen i skolan har haft sina förklaringar, ofta sinsemellan helt olika.

I det läget har en rad olika organisationer samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet, föreslagit en skolkommission med uppgiften att utreda orsakerna bakom skolans utveckling. En sådan kommission skulle se lite olika ut beroende på vem som har föreslagit den men gemensamt är att den ska vara oberoende och bestå av forskare. Några har också föreslagit att lärarfacken skulle delta i arbetet. Kommissionens arbete skulle mynna ut i ett antal förslag som de politiska partierna ska kunna ta ställning till.

Men regeringen tycker inte det behövs någon skolkommission. Utbildningsminister Jan Björklund har flera gånger sagt att PISA- rapporten var den sista spiken i kistan för den förra utbildningspolitiken, han vet således redan orsakerna. Han vill istället tillsätta en utredning om ordning och reda i skolan som ska vara klar lagom till valet nästa år. De frågorna vill han diskutera i valrörelsen.

Tydliga besked således, med dagens Alliansregering blir det ingen skolkommission. Tydligt är också att PISA-rapporten blir en valfråga. Alliansen och Björklund vill diskutera ordning och reda och S och MP vill tillsätta en oberoende skolkommission med uppgiften att utreda orsakerna bakom PISA-resultaten.

Sten Svensson

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »