Sten Svensson: Rädda sig den som kan!

Friskolornas Riksförbund säger att en stor fördel med det fria skolvalet är att det ger möjligheter för elever i utsatta förorter att göra ”klassresor”. Med ordet ”klassresa” menas att en del elever kan fly från boendesegregation och ”dåliga skolor” till ”bra skolor” i andra områden. Tack vare skolbytet kan dessa elever byta klass, påstår Friskolornas riksförbund.

Naturligtvis kan en del elever göra sådana klassresor men de allra flesta som lämnar förortsskolorna är elever som har välutbildade föräldrar. Det är barn som redan tillhör medelklassen och de gör inga klassresor. De byter skola men inte klass.

Faktum är att klassresor var vanligare innan systemet med det fria skolvalet infördes. Då var det fler elever från arbetarklassen som lyckades i skolan. Ju mer likvärdigt ett skolsystem är desto fler elever får möjlighet att göra en klassresa.

Dagens skolpolitik, med konkurrens om eleverna, skapar skillnader mellan skolor och elever. Det fria skolvalet, systemet med fristående skolor, systemet med skolpeng, aktiebolagsskolorna och betygssystemet, alla de olika delarna skapar skillnader och segregation.

Förlorarna är skolor i de segregerade förorterna. De förlorar elever, de förlorar medelklassföräldrarna, de förlorar pengar och de förlorar de utbildade lärarna. De ökade skillnaderna som uppstår på grund av skolpolitiken innebär allt sämre förutsättningar för arbetarklassens barn. I PISA blir de svagpresterande eleverna allt fler och de faller allt djupare.

När förortsskolorna är på väg att sjunka på grund av den segregation som de fristående skolorna är med och skapar, ropar friskolebranschen, rädda sig den som kan! Välj en annan skola! De elever som blir kvar i förlorarskolorna bryr man sig inte om.

Men det är inte konstigt, friskolorna har inget samhällsansvar. De har inget övergripande ansvar för alla elever. De ser till sina egna intressen, att få fler elever. För skolbolagen gäller att de ska tjäna pengar, deras affärsidé är segregerade skolor.

Samhällsansvaret ska ligga i det demokratiska politiska systemet och i en demokrati ska alla behandlas lika. Alla elever ska erbjudas en bra skola och en bra utbildning, det står i skollagen. Men i dag tar inte någon det övergripande ansvaret för att alla elever ska få en god utbildning i en bra skola. När förortsskolorna är på väg att sjunka säger de flesta politiker samma sak som friskolebranschen. Rädda sig den som kan! Välj en annan skola!

 

3 Comments on “Sten Svensson: Rädda sig den som kan!

  1. Vad finns för konkreta förslag till ett annat skolsystem än det som finns idag? Kan vi diskutera hur det rent praktiskt ska gå till för att uppnå den minskade segregationen som många tycks önska sig?

  2. Per Acke Orstadius: Bra skrivet! Varje del som du (här synnerligen effektivt) har lagt ut kan utvecklas. En bra grund för förändring av skolan!

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »