Sten Svensson: Skolan i vårbudgeten – ett steg åt rätt håll

Efter att budgetförslaget föll i höstas återkommer nu regeringen med en ny variant som med hjälp av Decemberöverenskommelsen ska kunna antas av Riksdagen.

I stora drag är det samma förslag som fanns med i höstas med de begränsningar som följer av att det är Alliansens budgetramar som gäller för 2015.

Regeringen prioriterar skola och utbildning i budgeten och det gäller särskilt de tidiga åren i grundskolan. Där vill regeringen satsa på fler lärare för att möjliggöra mer tid för varje elev.

Man utökar antalet utbildningsplatser på lärarutbildningarna för förskollärare, lågstadielärare och speciallärare. Det ska även bli fler utbildningsplatser i vuxenutbildningen och på folkhögskolor.

Regeringen satsar också på traineejobb som erbjuds unga arbetslösa. Dessa praktikplatser ska kombineras med en yrkesutbildning på halvtid.

Det finns även med en liten satsning på 5 miljoner för att initiera ny praktiknära forskning i skolan i år. Detta anslag ska utökas till 20 miljoner nästa år.

En del förslag som var med i höstas skjuts framåt till nästa års budget. Det gäller till exempel de utlovade tre miljarderna som är avsedda för höjda lärarlöner.

En nyhet är att den satsning på att fortsatta utbyggnaden av karriärlärartjänster, som fanns i Alliansregeringens budget, nu tas bort. Och som det verkar av skrivningarna kommer denna satsning att ställas in även de kommande åren.

En anledning kan vara att karriärlärarreformen är ifrågasatt. Den kom snabbt som så många av Björklunds reformer och det är oklart vad förstelärarna ska göra. Det har gått trögt med införandet av dessa tjänster och reformen är uppenbart inte förankrad hos skolhuvudmännen.

Dessutom är många lärare är tveksamma eller negativa till reformen. När Lärarnas tidning frågade ett representativt urval av medlemmar i Lärarförbundet visade det sig att nästan hälften av lärarna är emot införandet av förstelärare. Mer kritik mot karriärtjänsterna kom i veckan från skolfolk och politiker i Kramfors kommun.

Sammantaget är denna vårbudget ett steg åt rätt håll vad gäller skola och utbildning. Att regeringen nu stannar upp och inte fortsätter utbyggnaden av karriärlärartjänsterna är ett positivt tecken. Fortsätter man på den inslagna vägen med att ifrågasätta fler av Alliansregeringens skolreformer i nästa års budget är det ännu bättre.

Sten Svensson

3 Comments on “Sten Svensson: Skolan i vårbudgeten – ett steg åt rätt håll

 1. OECD konstaterade att kvaliteten på lärarna var den enda enskilt bevisbara orsaken till det svenska skolmoraset. De svenska lärarna är för dåliga helt enkelt. Det handlade alltså inte om för få lärare. Och ändå finns inte ett enda förslag för att råda bot på detta.
  Utan det är Lärarförbundet som är boven i dramat. Fler lärare, fler speciallärare, fler men inte bättre. Speciallärarens roll är tveksam, den har inte utvärderats till fullo och ändå fler av dessa?
  Att höja lärarlönen med 1000 kr /mån är precis vad Lärarförbundet ville. Samma lärare som varit med och bidragit till den svenska skolan kunskapstapp. Märkligt!
  Jan Björklunds karriärtjänster kan man raljera över , men de var ju i alla fall ett försök till att fokusera på de duktiga lärarna. Fridolin gör ju inte ens en ansats till att förbättra kvaliteten på lärarkåren.
  Grattis säger jag till Lärarförbundet och samtidigt
  beklagar jag alla svenska elever, som kommer att få dras med alla dessa mediokra lärare i framtiden.

 2. Jag håller med Staffan Berg på alla punkter utom en. Det är inte lärarna som är eller har blivit “dåliga”. Det är lärarnas kapacitet som undervisare som har blivit helt otillräcklig och undermålig om vi vill höja skolkvaliteten till önskad och nödvändig nivå! Det är kunskapsutvecklingen som har förorsakat detta.

  Lärarnas undervisningskapacitet kan inte ökas genom mera utbildning, genom högre löner eller vad som helst som lärarfacken hittar på och skolpolitikerna sväljer med hull och hår.

  Det är bara med modern teknik vi kan förbättra skolan. Det är enkelt! Se http://www.sweducation.eu

  Skolproblemet bara ökar och ökar och vårbudgetens anslag är som att slänga pengarna i sjön vad beträffar skolutvecklingen.

  Lennart Swahn

 3. Självklart är ett lågt söktryck till lärarutbildningen ett problem, med det urval till yrket som då följer.
  Men långt allvarligare är att lektionerna sedan lång tid bara är ett inslag av många i lärarens vardag. Okvalificerade sysslor kunde skötas av andra så att läraren kunde ägna sig åt de förberedelser och det efterarbete som bländande lektioner kräver.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »