Sten Svensson: Tydliga besked av Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler.

Skolinspektionens chef, Ann-Marie Begler, är känd för att vara tydlig och för att komma med skarpa och ibland politiskt obekväma uttalanden. I Ekots lördagsintervju fortsatte hon i den andan och gjorde några viktiga klarlägganden om den svenska skolpolitiken.

Enligt hennes uppfattning går det inte att plocka ut stora vinster ur en skolverksamhet utan att det påverkar kvaliteten på ett negativt sätt. Det är mig veterligen första gången som vinstens negativa effekter påtalas i sådana klara ordalag av en företrädare för en skolmyndighet.

Ann-Marie Begler gjorde det också fullständigt klart att det blir fler konkurser framöver. Det svenska systemet med friskolor och en marknad leder till det.

Skolinspektionens chef vill också ha tätare inspektioner av de fristående skolorna. Dagens modell med en inspektion vart femte år räcker inte. Anledningen är att förändringarna inom de fristående skolorna sker snabbt, menade Begler.

– I en kommunal verksamhet läggs ju skolor ner först efter ett politiskt beslut och det är också en total insyn i kommunala verksamheter. När det gäller fristående skolor har man ju inte den politiska processen, sade Ann-Marie Begler i Ekots lördagsintervju.

Det är ett helt riktigt konstaterande, en marknadsstyrd skola styrs helt utanför alla demokratiska processer. Och för att få kontroll på marknaden måste den tydligen inspekteras än mer intensivt. Är det inte dags att istället ifrågasätta om man ska ha en skola som står utanför den demokratiska processen?

På den avslutande frågan om man kan inspektera fram en bättre skola var Begler däremot otydligare. När reportern pekade på att alla kurvor över elevresultat med mera pekar neråt trots Skolinspektionens arbete, svarade Begler med att hänvisa till att det hänt så mycket annat som påverkar skolan, en ny lärarutbildning och en ny skollag med mera. Begler ville hellre tala om enskilda kommuner där inspektionen haft effekt.

Men det lär bli svårt för Begler att finna något samband mellan inspektioner och bättre resultat. De länder som provat inspektionsmodellen har gjort samma erfarenheter som Sverige, inspektioner biter inte på de olika orsaker som leder till att skolans resultat faller.

Sten Svensson

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »