Sten Svensson: Vinden vänder

Den senaste tiden har alltfler ifrågasatt aktiebolag och vinster i det svenska skolsystemet.

I början av maj skrev de båda ministrarna Ardalan Shekarabi och Aida Hadzialic en debattartikel om skolan i Expressen. De var mycket kritiska till dagens vinstdrivna skolpolitik.

”När Chile nyligen beslutade om att stoppa vinstdrivande bolag inom det chilenska skolsystemet blev Sverige unikt bland jämförbara länder. Sverige är det enda landet där aktiebolag kan bedriva offentligfinansierad skolverksamhet med fri vinstutdelning. Så kan det inte längre fortsätta.”

”Regeringen gör analysen att risken med de kommersiella aktörerna inom skolan är att de sätter vinst före kvalitet.”

Några dagar senare var Aida Hadzialic intervjuad i Sydsvenska Dagbladet och där är hon ännu tydligare i sin kritik mot vinster i skolan.

”Företag som drivs av vinst har inget i skolans värld att göra, anser hon.

– Vi är unika i världen med att tillåta vinstintressen. Till och med amerikaner säger till mig att ni har släppt in djävulen i det svenska skolsystemet. Det måste stoppas.”

När Skolkommissionen presenterade sitt delbetänkande häromveckan skrev tidningen Expressen en kritisk ledare.

”Kombinationen av skolpeng, etableringsfrihet och fria vinstuttag är världsunik, och förvandlar skolan till en marknad snarare än en statlig angelägenhet i paritet med försvaret.

Här är Skolkommissionen oerhört passiv och konstaterar bara att lagt kort ligger.”

I helgen kom ännu hårt slag mot aktiebolag och vinster i skolan. Lärarnas riksförbund hade kongress och de beslöt att verka före att aktie- och riskkapitalbolag inte används som driftsformer för skolverksamhet.

Det blåser motvind för aktiebolagen i skolan.

Sten Svensson

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »